Menu

AuditNL West (audit-only kantoor)

AuditNL West is een audit-only kantoor en is geheel gespecialiseerd in het verrichten van “assurance opdrachten” en audit gerelateerde opdrachten. Wij voeren geen samenstelopdrachten of fiscale adviesdiensten uit. Lees verder op onze diensten.

Audit Only Minds© en AuditNL West© zijn handelsnamen van AuditNL West B.V. Onze auditors willen niet ongepast beïnvloed worden door “adviseurs” zodat onze organisatie er voor heeft gekozen om alleen “assurance” en audit-gerelateerde opdrachten uit te voeren en advisering op specifieke gebieden overlaat en specialisten buiten onze organisatie. Hierdoor kunnen wij op dit advies indien nodig ongehinderd, objectief en onafhankelijk toetsen wat ook het beste past bij een onafhankelijke audit. En hierdoor is er veel meer keus want dan kan (indien een specifiek expertise nodig is)  de beste adviseur c.q. specialist voor de betreffende taak/specialisme buiten onze organisatie worden gezocht.

Assurance-opdrachten

Wij voeren alle assurance-opdrachten onafhankelijk uit onder ons eigen stelsel van kwaliteitsbeheersing. Hierbij zijn wij gespecialiseerd in het verrichten van audit- en audit-gerelateerde diensten (Audit-Only). Voorts levert onze specialisatie in assurance-opdrachten het voordeel op dat wij assurance-opdrachten op een effectieve en efficiënte wijze kunnen uitvoeren met een hoge kwaliteit en is de onafhankelijkheid beter gewaarborgd. Voor nog meer voordelen zie de link onderaan deze paragraaf.

Wij zijn van mening dat een hoge kwaliteit in de uitvoering van de controle-opdrachten samengaat met een scherpe prijs, mede omdat hierdoor bijvoorbeeld dubbel werk (het overdoen) wordt voorkomen. Daarnaast is bij ons uw aanspreekpunt altijd een registeraccountant of een ervaren audit manager. Hierdoor kunnen wij werken met korte communicatielijnen die de effectiviteit en efficiency ten goede komt. Het leveren van een hoge kwaliteit heeft bij ons een hoge prioriteit.

Voor nog meer voordelen verwijzen wij naar de pagina´s Voordelen voor kantoren en Voordelen voor cliënten op onze website.

Beroepsregels en –voorschriften

Vanzelfsprekend neemt AuditNL West bij de opdrachtaanvaarding en –continuering de geldende beroepsregels en –voorschriften in acht en hierdoor kunnen er altijd omstandigheden zijn of optreden waardoor wij de cliënt of opdracht niet kunnen, niet mogen of niet willen aanvaarden.

Onafhankelijkheid:
Doordat AuditNL West onafhankelijk haar controle-opdrachten (en audit-gerelateerde werkzaamheden) uitvoert onder haar kwaliteitsstelsel en hierin is gespecialiseerd is de onafhankelijkheid beter te waarborgen. Immers diverse artikelen (zoals de artikelen 18 t/m 20)  in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (Vio) gelden voor alle onderdelen van het netwerk. Zo heeft scheiden van diverse diensten binnen een netwerk niet altijd het gewenste effect en kan het overlaten van een controle-opdracht aan ons wel leiden tot het gewenste effect. Zie hiervoor bijvoorbeeld de artikelen 18 t/m 20 van de Vio waar onder meer wordt ingegaan op de onafhankelijkheidsbedreigingen en -verboden bij de samenloop van dienstverlening. Sterker nog het scheiden van teams of het oprichten van een audit B.V. heeft inzake de verbodsbepalingen die gelden voor alle onderdelen van het netwerk geen enkele zin zolang dit gescheiden team of nieuw opgerichte vennootschap onderdelen blijven van hetzelfde netwerk.
En zie ook de Voordelen voor kantoren op onze website.

Voor de definitie van netwerk verwijzen wij in dit geval naar artikel 1 van de Vio.

Verwijzing maar de Vio:
https://www.nba.nl/wet–en-regelgeving/hra/598/859/

Maak een vrijblijvende afspraak

Mocht u nog vragen of interesse hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen of een vrijblijvende afspraak met ons maken. U kunt ons vrijblijvend bereiken op info@auditnlwest.nl of ga naar contact.

Ga naar contact