Menu

AuditNL West (audit-only kantoor)

AuditNL West is een audit-only kantoor en is geheel gespecialiseerd in het verrichten van “assurance opdrachten” en audit gerelateerde opdrachten. Wij voeren geen samenstelopdrachten of fiscale adviesdiensten uit. Lees verder op onze diensten.

Assurance-opdrachten

Wij voeren alle assurance-opdrachten onafhankelijk uit onder ons eigen stelsel van kwaliteitsbeheersing. Doordat wij geen samenstel- of fiscale diensten uitvoeren heeft dit onder meer als voordeel dat wij niet in concurrentie treden met accountants- of administratiekantoren zonder wta-vergunning en/of kantoren die zich geheel richten op samenstel- en adviesdiensten bij de cliënt. Voorts levert onze specialisatie in assurance-opdrachten het voordeel op dat wij assurance-opdrachten op een effectieve en efficiënte wijze kunnen uitvoeren met een hoge kwaliteit en is de onafhankelijkheid beter gewaarborgd. Voor nog meer voordelen zie de link onderaan deze paragraaf.

Wij zijn van mening dat een hoge kwaliteit in de uitvoering van de controle-opdrachten samengaat met een scherpe prijs, mede omdat hierdoor bijvoorbeeld dubbel werk (het overdoen) wordt voorkomen. Daarnaast is bij ons uw aanspreekpunt altijd een registeraccountant. Hierdoor kunnen wij werken met korte communicatielijnen die de effectiviteit en efficiency ten goede komt. Het leveren van een hoge kwaliteit heeft bij ons een hoge prioriteit.

Voor nog meer voordelen verwijzen wij naar de pagina´s Voordelen voor kantoren en Voordelen voor cliënten op onze website.

Beroepsregels en –voorschriften

Vanzelfsprekend neemt AuditNL West bij de opdrachtaanvaarding en –continuering de geldende beroepsregels en –voorschriften in acht en hierdoor kunnen er altijd omstandigheden zijn of optreden waardoor wij de cliënt of opdracht niet kunnen of niet willen aanvaarden.

Onafhankelijkheid:
Doordat AuditNL West onafhankelijk haar controle-opdrachten (en audit-gerelateerde werkzaamheden) uitvoert onder haar kwaliteitsstelsel en hierin is gespecialiseerd is de onafhankelijkheid beter te waarborgen. Immers diverse artikelen (zoals de artikelen 18 t/m 20)  in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (Vio) gelden voor alle onderdelen van het netwerk. Zo heeft scheiden van diverse diensten binnen een netwerk niet altijd het gewenste effect en kan de uitbesteding van de controle-opdracht aan ons wel leiden tot het gewenste effect. Zie hiervoor bijvoorbeeld de artikelen 18 t/m 20 van de Vio waar onder meer wordt ingegaan op de onafhankelijkheidsbedreigingen en -verboden bij de samenloop van dienstverlening.
En zie ook de Voordelen voor kantoren op onze website.

Voor de definitie van netwerk verwijzen wij in dit geval naar artikel 1 van de Vio.

Maak een vrijblijvende afspraak

Mocht u nog vragen of interesse hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen of een vrijblijvende afspraak met ons maken. U kunt ons vrijblijvend bereiken op info@auditnlwest.nl of ga naar contact.

Ga naar contact