Menu

Over AuditNL West

AuditNL West© en Audit Only Minds ©  zijn handelsnamen van AuditNL West B.V. Het doel is om audit- en audit gerelateerde diensten uit te voeren met een hoge kwaliteit (zie verderop ook onze missie).

Wij zijn hierdoor een  “Audit-Only” kantoor en zijn gespecialiseerd in audit- en audit gerelateerde diensten.

Audit Only Minds©: Onze organisatie bestaan alleen uit Auditor’s en Audit-minded people en dat willen wij zo houden om zo te zorgen voor een “geesteshouding” en ‘”cultuur” die passen bij een onafhankelijke audit van hoge audit-kwaliteit. Dit is een bewuste keuze omdat wij van mening zijn dat een hoge kwaliteit in de audit kan worden geleverd door specialisatie in Audit-Only. Hierdoor kunnen accountants- en administratiekantoren ook doorverwijzen naar ons waarna wij contact op kunnen nemen met de potentiële controle-cliënt.  Wij starten direct met onze klant- en opdrachtaanvaardingsprocedures zoals ook voorgeschreven door wet- en regelgeving die wij geheel zelfstandig en onafhankelijk uitvoeren onder onze eigen stelsel van kwaliteitsbeheersing.

Wij besluiten dan ook geheel zelfstandig en onafhankelijk of wij de controle- cliënt en/of de opdracht al dan niet willen of kunnen aanvaarden en nemen hierbij uiteraard de wet- en regelgeving inzake de onafhankelijkheid waaronder de ViO in acht.

Aan AuditNL West B.V. is door de AFM de Wta-vergunning verleend voor het verrichten van wettelijke controles (niet zijnde OOB’s).  Daarnaast is AuditNL West (volwaardig) lid van zowel het SRA en de NBA.

De voordelen van AuditNL West

Onze missie is om: Assurance-opdrachten mede door onze specialisatie onafhankelijk, effectief en efficiënt uit te voeren met een hoge audit-kwaliteit. 

De voordelen hieruit delen wij met de cliënt door het leveren van een hoge kwaliteit tegen een marktconforme audit-fee. Kwaliteit leveren vinden wij zeer belangrijk. Wij zien het belang en de voordelen hiervan in en voelen ons hier goed bij. En als je de ontwikkelingen goed volgt wordt dit ook verwacht door het maatschappelijk verkeer, de gebruikers van de controle-informatie en de toezichthouders zoals de AFM, de SRA en het NBA.

Voor nog meer voordelen verwijzen wij naar de pagina´s Voordelen voor kantoren en Voordelen voor cliënten op onze website.

Ons logo

Ons logo is een blauwe Lotus en een blauwe Lotus staat in diverse culturen onder meer voor kennis en wijsheid en overwinning van de zintuigen. De Lotus staat daarnaast ook voor zuiverheid en reinheid. Kennis en wijsheid zijn ook in ons vak zoals je begrijpt van groot belang. En als een controle-object wordt ontdaan van alle (materiële) fouten dan zal dit object alleen maar zuiverder worden. Overwinning van de zintuigen heeft naar onze mening ook te maken hoe je dingen zoals een controle-object waarneemt. Aangezien elk individu waarneemt vanuit zijn of haar referentiekader levert elke waarneming van een individu een unieke waarneming op. Het is de kunst om zo waar te nemen dat je waarneemt wat er zich werkelijk afspeelt zonder enige vooringenomenheid. Hierdoor is ook Audit Only Minds ontstaan omdat om te kunnen waarnemen zonder vooringenomenheid,  (ongepaste) beïnvloeding moet worden voorkomen. Doordat wij alleen audit-only opdrachten uitvoeren is ongepaste beïnvloeding door een  “adviseur” uit onze organisatie bij ons niet mogelijk en ook ongewenst.  Al onze omzet stromen zijn audit of audit-gerelateerd en hierdoor zal de zeggenschap van onze organisatie  ook geheel bij de auditor’s pur sang blijven.

SRA

AuditNL West is lid van het SRA. SRA is een netwerkorganisatie van 370 zelfstandige accountantskantoren met 900 vestigingen in Nederland. Er werken 20.000 professionals die kwaliteit leveren op accountancy-, fiscaal en juridisch gebied. Meer dan 50% van het midden- en kleinbedrijf is klant van een SRA-kantoor. Het lidmaatschap biedt hierdoor mogelijkheden vergelijkbaar met dat van een groot kantoor en met behoud van de voordelen zoals het het persoonlijke, rechtstreekse contact, (korte communicatielijnen etc.,) van een klein kantoor.

Klokkenluiders- en klachtenregeling

Als onderdeel van ons stelsel van kwaliteitsbeheersing hebben wij een klokkenluiders- en klachtenregeling die u hier kunt downloaden.

Klokkenluidersregeling
Klachtenregeling

Maak vrijblijvende een afspraak om de mogelijkheden te bespreken
Mocht u nog vragen of interesse hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen of een vrijblijvende afspraak met ons maken. U kunt ons vrijblijvend bereiken op info@auditnlwest.nl of ga naar contact.

Ga naar contact