Menu

Voordelen voor accountants- en administratiekantoren

Wij begrijpen dat het niet (meer) uitvoeren van assurance-opdrachten een belangrijke strategische, maar wellicht ook een emotionele keuze is. Hierdoor vinden wij het belangrijk om stil te staan bij de voordelen van een dergelijke keuze.

De voordelen die uw kantoor mogelijk kan behalen bij de strategische keuze om alle assurance-opdrachten (of alleen de wettelijke controle-opdrachten) aan AuditNL West over te laten zijn:

 • Uw kantoor kan zich geheel (blijven) richten op samenstel en overige (advies)diensten en zich hierin geheel specialiseren en door specialisatie hierin komt dit uw kantoor en uw klanten ten goede;
 • Wij zijn namelijk gespecialiseerd in Audit-only, dat wil zeggen specialisatie in  audit- en audit gerelateerde opdrachten;
 • De onafhankelijkheid beter is te waarborgen en uw kantoor (netwerk) mogelijk meer overige diensten kan leveren. Bijvoorbeeld: Met het scheiden van diensten binnen uw netwerk wordt niet altijd het gewenste effect bereikt aangezien diverse artikelen (zoals de artikelen 18 t/m 20 van de Vio inzake de onafhankelijkheidsbedreigingen en -verboden bij de samenloop van dienstverlening) van toepassing zijn op alle onderdelen van het netwerk en kan het overlaten van de controle-opdracht aan ons mogelijk wel het gewenste effect hebben. Het splitsen van teams of het oprichten van een aparte vennootschap voor de audits heeft als u conform de definitie in de Vio een  netwerk blijft geen enkel effect als er omstandigheden zijn waarbij de  verbodsbepalingen gelden voor alle onderdelen van het netwerk.  Onwenselijke situaties waarbij u en /of uw kantoor kan oplopen van de schijn (en/of het in wezen) van niet onafhankelijk zijn. Beiden zijn niet toegestaan.  Kortom het geheel overlaten van een audit-opdracht aan een onafhankelijke derde partij zoals onze Audit-only praktijk kan voordelen bieden.
 • Wij zijn volwaardig lid van het SRA. Hierdoor mogen wij het SRA-keurmerk dragen en staan wij garant voor het leveren van een hoge audit-kwaliteit. En dit lidmaatschap biedt ons de mogelijkheden vergelijkbaar met dat van een groot kantoor maar met het behoud van de voordelen zoals het het persoonlijke, rechtstreekse contact, (korte communicatielijnen direct op het juiste niveau etc.) van een klein kantoor;
 • Uw aanspreekpunt is altijd een Registeraccountant of audit-manager met veel controle-ervaring. Dit komt een efficiënte en effectieve communicatie over de controle ten goede;
 • Wij bieden een integrale controle-aanpak.  Waarbij wij in een duidelijke en gestructureerde aanpak bepalen in hoeverre de inzet van IT- Audit expertise van belang is en hoe deze het beste kan worden ingezet. Wij beschikken hiervoor over ervaren IT auditors die wij (via IT Risk Control) indien nodig aan het controleteam zullen toevoegen;
 • Door specialisatie kunnen opdrachten voor de cliënt op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd waardoor een hoge kwaliteit kan worden geleverd tegen een concurrerende prijs;
 • Uw kantoor geen investeringen (meer) hoeft te doen in het bijhouden van het stelsel van kwaliteitsbeheersing voor (wettelijke) controle-opdrachten;
 • Uw kantoor niet meer hoeft te voldoen aan alle extra kwaliteitseisen die gelden voor (wettelijke) controle opdrachten. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ook indirecte uren en/of afboekingen en/of imagoschade worden bespaard;
 • Wij hebben korte communicatielijnen. Dit komt de effectiviteit en efficiency ten goede en er minder sprake is van overdracht van informatie;
 • Onze organisatie bestaat alleen uit auditor’s en audit-only minded people  (Audit-Only Minds) zodat wij ons focussen op audit- en audit gerelateerde diensten en daarvan heel veel afweten en hierdoor de controle-cliënt kunnen voorzien van een adequate controle tegen een marktconforme audit-fee;
 • Wij werken met de modernste controletechnieken, waaronder het gebruik van elektronische dossiers en software van Make Life Easier (MLE). Dit bevordert onder meer het effectief en efficiënt vastleggen van controle-informatie;
 • De kracht ligt in onze optiek juist om eenieder te laten doen waar die goed in is, waarbij ons kantoor zich heeft gespecialiseerd in de onafhankelijke uitvoering van de controles met een hoge kwaliteit, en uw kantoor wellicht alle overige diensten aan de cliënt kan (blijven) leveren;
 • Wij nemen in alle tijde alle van toepassing zijnde onafhankelijkheidsregels zoals de ViO in acht en onze filosofie is ook om alle controle-opdrachten zo onafhankelijk mogelijk uit te voeren. De Vio is principle based en wij begrijpen deze principes en passen deze toe.

Maak een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden te bespreken

Mocht u nog vragen of interesse hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen of een vrijblijvende afspraak met ons maken. U kunt ons vrijblijvend bereiken op info@auditnlwest.nl of ga naar contact.

Ga naar contact